تامین انواع کیسه های هوا و آب مورد نیاز برای صنایع Offshore


کیسه های آب:

از کیسه های آب به منظور تست امنیت توانایی تجهیزات لیفتینگ مانند چرثقیل ها، کرین ها و ... استفاده می گردد.

برای مشاهده خصوصیات و انواع کیسه های آب تولیدی شرکت Doowin به فایل زیر مراجعه فرمایید.


کیسه های هوا:

از کیسه های هوابه منظور شناوری خطوط لوله بر روی سطح دریا استفاده می گردد.

برای مشاهده خصوصیات و انواع کیسه های هوای تولیدی شرکت Doowin به فایل زیر مراجعه فرمایید.