تامین لوازم ارتباطی

در این قسمت، بخشی از لوازم ارتباطی قابل تامین توسط گروه فنی و بازرگانی سامان تجارت مورد ارائه قرار می گیرد.

شرکت سامان تجارت، امکان فراهم سازی انواع بیسیم و لوازم ارتباطی از شرکت های زیر را نیز فراهم نموده است.