عاملیت فروش محصولات شرکت نفت پارس

با توجه به سابقه شرکت سامان تجارت، در زمینه تامین اقلام، مواد و تجهیزات مربوط به صنایع نفت و پتروشیمی، این افتخار را داریم تایکی از عاملین فروش محصولات شرکت نفت پارس در ایران باشیم.