تامین انواع موتورها و پمپ های دریایی از معتبرترین شرکت های تولیدی


NSL Centrifugal Pump

Vertical In-line Centrifugal Pump Up to 3800 m³/h (16700 US gpm)

DESLUBE

Submerged lubrication oil pump

ROTAN HD

The HD pumps are specifically designed for difficult applications.

Modular S Centrifugal Pump

Self-priming Centrifugal Pump Up to 400 m3/h (1760 US gpm)

DESMI Vertical Pumps DP

Vertical Mulitstage Centrifugal Pumps

NSA Centrifugal Pump

Close coupled self-priming NSA centrifugal pump

ESLH Centrifugal Pump

End suction centrifugal pump with horizontal inlet DN 25-100, Up to 200 m³/h

ESL Centrifugal Pump

High-efficiency In-line centrifugal pumps Up to 200 m³/h (880 US gpm)

CompactClean

Compact Ballast Water Management System

Cargo Pumps

Deepwell Cargo Pumps for LPG, LEG, Chemical and CO2 Tankers

RayClean

DESMI Ocean Guard's RayClean Ballast Water Treatment System

DSL Centrifugal Pump

The in-line DSL double suction centrifugal pump Up to 5400 m³/h (23800 US gpm)

از دیگر کمپانی های فعال در این زمینه ها که قابلیت تامین از آن ها، توسط گروه سامان تجارت امکان پذیر است؛ می توان به موارد زیر اشاره کرد:

PIUSI

Azcue

KBS|ITUR

National Oilwell Varco