سامان تجارت میلاد، افتخار دارد تا تمامی نیازهای شما، از تامین مواد مصرفی و  لازم یدکی گرفته تا انواع تجهیزات و دستگاه ها، در سه زمینه دریایی، صنعتی و حفاری را تامین کند.