شرکت اتوماسیون صنعتی TURCK در سال ۱۹۶۵ با  هدف اتوماتیزه کردن فرایندهای ساخت از طریق قطعات الکتریکی در آلمان فعالیت خود را آغاز کرد. هم اکنون این شرکت در زمینه طراحی و ساخت سنسورها، رابط های انسان و ماشین (Human machine interface)، و سیستم های RFID اعتباری مثال زدنی دارد. از محصولات این شرکت می توان به موارد زیر اشاره کرد:


شرکت تلدین Teledyne به تامین فناوری های مورد نیاز بازارهای صنعتی گوناگونی می پردازد. این موارد عبارتند از اکتشاف و تولید گاز و نفت در آب های عمیق، تعیین کیفی آب، هوا و محیط، اتوماسیون و عکسبرداری. از مواردی که شرکت سامان تجارت میلاد قادر به هماهنگی برای همکاری با این کمپانی می باشد می توان به موارد زیر اشاره کرد: