ساخت لنگر از نوع Flipper Delta Anchor در شرکت صنعتی و بازرگانی سامان تجارت میلاد


ساخت انواع بویه های شناوری و نشانه گذار